SUMIDA KU izakaya list

kinshichou koshitsu izakaya│sou~kanade~
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
2.9
29house kinshichoumise
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
2.8
shizukuNOniwa
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
2.8
kyuushuunecchuuya kinshichouLIVE|kinshichou izakaya nomihoudai basashishi sashimi
SUMIDA KU TOKYO 130-0013 Japan
2.8
kinshichoukoshitsuizakaya yuzuyuzu〜yuyu〜 kinshichouekimaemise
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
2.8
hiiragitei kinshichoumise|kinshichoueki|minamiguchi|koshitsu|izakaya
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
1.9
kinshichou joushokoshitsu izakaya yayoi ‐yayoi‐
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
1.0
takumiya kinshichouhonten takumiya kinshichouhonten kyuushuuryouri×tenjinnabetokoro koshitsuizakaya takumiya kinshichouhonten /enkai/nomihoudai/bounenkai/
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
-
itadaki 〜itadaki〜 kinshichouekimaemise
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
-
sashimiizakayawaiwaitei
SUMIDA KU TOKYO 131-0031 Japan
-
kinshichounoizakaya suwareroku
SUMIDA KU TOKYO 130-0021 Japan
-
inagaki honten
SUMIDA KU TOKYO 130-0005 Japan
-
shirokiya eifuneekimaemise
SUMIDA KU TOKYO 131-0032 Japan
-
gouemon kinshichoumise kangeikai/sougeikai/enkai/motsunabe/koshitsu/izakaya
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
-
sakanatami oshiageekimaemise
SUMIDA KU TOKYO 131-0045 Japan
-
meikaorien
SUMIDA KU TOKYO 131-0045 Japan
-
honjinkushiya kikugawamise
SUMIDA KU TOKYO 130-0024 Japan
-
nikubaru GABURICO kinshichouekimaemise
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
-
karafuruizakaya
SUMIDA KU TOKYO 131-0032 Japan
-
tenmai
SUMIDA KU TOKYO 130-0022 Japan
-