NIIGATA SHI izakaya list

izakaya yabusaka
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0903 Japan
5.0
obanzaiizakayawarun
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0087 Japan
5.0
izakaya・shichifukujin
NIIGATA SHI NIIGATA 950-3325 Japan
5.0
zattaizakaya shinonome nishihorimise
NIIGATA SHI NIIGATA 700-0023 Japan
4.8
izakayakirakuteimakoshi
NIIGATA SHI NIIGATA 953-0125 Japan
4.6
shungyosakena gorou furumachimise
NIIGATA SHI NIIGATA 951-8063 Japan
4.5
sennichiie
NIIGATA SHI NIIGATA 950-1223 Japan
4.5
binagaya daimaru
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0000 Japan
4.5
SyuShi
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0902 Japan
4.4
izakaya hatsume
NIIGATA SHI NIIGATA 830-1201 Japan
4.4
echigo banyasakaba
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0901 Japan
4.3
ikanosumi niigataekimaemise|izakaya sashimi kaisen kashikiri washoku koshitsu nihonshu settai enkai sushi nodoguro
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0087 Japan
4.3
uonumakamakura ponshukan
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0086 Japan
4.3
mabuhai -marotakeshihaebisu-
NIIGATA SHI NIIGATA 956-0101 Japan
4.3
kaisenizakaya uogashiurufu
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0813 Japan
4.3
shokudou izakaya mendaimakoto
NIIGATA SHI NIIGATA 064-0808 Japan
4.3
Soi
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0088 Japan
4.2
echigoichikai juurou
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0087 Japan
4.2
izakaya geragera!!
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0909 Japan
4.2
izakaya godaimeanjirou
NIIGATA SHI NIIGATA 950-0087 Japan
4.2